D’oh Si D’ohpe

Susz konopny CBD Cannabis Light

Typ nasion: Feminizowane

Genetyka: Do-Si-Dos x Super Skunk

Plony: 500-600g /m2

Kwitnienie: 7-8 tygodni

Przeznaczenie: Outdoor